Metodologia formării continue a personalului didactic din învăţământul preuniversitar (anexa la OM nr. 5720/20.10.2009)


Atribuţiile responsabilului cu formarea continuă din unităţile de învăţământ - [descarcă] fişa


OMECT Nr. 6319/19.12.2008 privind echivalarea în credite profesionale transferabile a unor activităţi de perfecţionare/formare continuă a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar [descarcă]


OMECTS 5562/7.10.2011 de aprobare a METODOLOGIEI privind sistemul de acumulare, recunoaştere şi echivalare a creditelor profesionale transferabile [descarcă]


Procedura privind echivalarea şi acordarea de credite profesionale transferabile pentru participarea la activităţi de formare din categoria 4. Programe speciale [descarcă]


OMECTS 5564/7.10.2011 privind aprobarea METODOLOGIEI de acreditare şi evaluare periodică a furnizorilor de formare continuă şi a programelor de formare oferite de aceştia [descarcă]


OMEN 3129, 3130/1.02.2013 privind modificarea şi completarea Anexei la METODOLOGIA de acreditare şi evaluare periodică a furnizorilor de formare continuă şi a programelor de formare oferite de aceştia şi privind modificarea şi completarea METODOLOGIEI privind formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar [descarcă]


OMECS 5442/8.10.2015 privind modificarea METODOLOGIEI de acreditare şi evaluare periodică a furnizorilor de formare continuă şi a programelor de formare oferite de aceştia [descarcă]


OMENCS 5387/30.09.2016 privind modificarea METODOLOGIEI de acreditare şi evaluare periodică a furnizorilor de formare continuă şi a programelor de formare oferite de aceştia [descarcă]


Legea pentru asigurarea calităţii în educaţie (Legea nr. 87/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005)


Modificări şi completări la Legea pentru asigurarea calităţii în educaţie (Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2011)Contact

  • Stefan cel Mare nr. 37, Vaslui,
   Vaslui, România
  • tel: 0235-317279
   fax: 0335-419048
  • ccdvs@yahoo.com
  • Contact director: tel. 0753998591
   e-mail: dirccdvs@yahoo.com

Contact

 • str. Ștefan cel Mare, nr. 37
  Vaslui, România
 • tel: 0235-317279
  fax: 0335-419048
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Contact director: tel. 0753998591
  e-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Misiunea Casei Corpului Didactic

„Misiunea Casei Corpului Didactic este de a promova inovatia si reforma in educatie, asigura cadrul pentru dezvoltarea personala şi profesionala a personalului din învatamantul preuniversitar , in corelatie cu standardele profesionale pentru profesiunea didactica , standardele de calitate si competentele profesionale, precum si in conformitate cu politicile si strategiile nationale in domeniul educatiei...”

Citeste mai departe...

Program CCD VASLUI

 Adresa:
Str. Stefan cel Mare, nr. 37
Vaslui, România
Program:
Luni - Joi: 8.00 - 16.30
Vineri: 8.00 - 14.00
Audiențe director:
Vineri: 10.00-14.00
Scroll to top