CASA CORPULUI DIDACTIC VASLUI are în subordinea sa FILIALELE BÂRLAD, HUŞI şi NEGREŞTI, precum şi 34 de Centre de Documentare şi Informare (CDI), majoritatea funcţionând în mediul rural. Astfel că misiunea CCD Vaslui oferă şanse egale tuturor cadrelor didactice, personalului didactic auxiliar, elevilor, părinţilor.
Prin asigurarea unui fond documentar, se asigură construirea autonomiei cognitiv-comportamentală a elevilor, facilitează accesul utilizatorilor la informaţii referitoare la unitatea şcolară, facilitează învăţarea prin iniţierea elevilor în cercetarea documentară, stimulează creativitatea didactică şi... lista beneficiilor tehnice, pedagogice,de informare generală, de comunicare şi relaţionare cu parteneri, de orientare şcolară şi profesională, de animare culturală, de recreere, ar putea continua.

CRITERII DE SELECŢIE A UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT PENTRU ÎNFIINŢAREA UNUI Centru de Documentare şi Informare(click aici)

LEGISLAŢIA PRIVIND FUNCŢIONAREA ŞI CONSTITUIREA Centrelor de Documentare şi Informare(click aici)

HARTA FILIALELOR ŞI A CDI-urilor din judeţul Vaslui acoperă nevoile beneficiarilor, diminuează distanţele (click aici)

CERCUL PEDAGOGICpentru responsabilii de CDI în anul şcolar 2016/2017 (click aici)

 

FILIALELE CASEI CORPULUI DIDACTIC VASLUI

 • FILIALA BÂRLAD - în cadrul Colegiului Naţional "Gh. Roşca Codreanu" Bârlad (click aici)
 • FILIALA HUŞI - în cadrul Colegiului Naţional "Cuza-Vodă" Huşi
 • FILIALA NEGREŞTI - în cadrul Liceului Tehnologicl "Nicolae Iorga" Negreşti (click aici)

CENTRELE DE DOCUMENTARE ŞI INFORMARE

 • BANCA GARĂ - în cadrul Şcolii Gimnaziale Gara Banca (click aici)
 • BĂCANI - în cadrul Şcolii Gimnaziale Băcani
 • BĂCEŞTI - în cadrul Şcolii Gimnaziale Băceşti
 • BĂLTENI - în cadrul Şcolii Gimnaziale Bălteni (click aici)
 • BÂRLAD - în cadrul Şcolii Gimnaziale "Stroe S. Belloescu" Bârlad (click aici)
 • BÂRZEŞTI - în cadrul Şcolii Gimnaziale Bârzeşti
 • BEREZENI- în cadrul Şcolii Gimnaziale Berezeni (click aici)
 • CODĂEŞTI - în cadrul Liceului Tehnologic Codeşti (click aici)
 • COSTEŞTI - în cadrul Grădiniţei cu Program Normal Costeşti (click aici)
 • DELENI - în cadrul Şcolii Gimnaziale Deleni
 • DODEŞTI - în cadrul Şcolii Gimnaziale Dodeşti
 • DRAXENI - în cadrul Şcolii Gimnaziale Draxeni (click aici)
 • FĂLCIU - în cadrul Liceului Tehnologic "Dimitrie Cantemir" Fălciu (click aici)
 • GÎRCENI - în cadrul Şcolii Gimnaziale Gârceni (click aici)
 • GHERGHEŞTI - în cadrul Şcolii Gimnaziale Ghergheşti (click aici)
 • GRIVIŢA - în cadrul Şcolii Gimnaziale Griviţa (click aici)
 • IANA - în cadrul Şcolii Gimnaziale Iana (click aici)
 • IVĂNEŞTI - în cadrul Şcolii Gimnaziale Ivăneşti (click aici)
 • IVEŞTI - în cadrul Şcolii Gimnaziale Iveşti (click aici)
 • LAZA - în cadrul Şcolii Gimnaziale "Mihai Eminescu" Laza (click aici)
 • LIPOVĂŢ - în cadrul Şcolii Gimnaziale "Ştefan Ciobotăraşu" Lipovăţ
 • LUNCA BANULUI - în cadrul Şcolii Gimnaziale Lunca Banului (click aici)
 • MUNTENII DE SUS - în cadrul Şcolii Gimnaziale "Ion Agarici" Muntenii de Sus
 • MICLEŞTI - în cadrul Şcolii Gimnaziale Micleşti
 • MURGENI - în cadrul Liceului Tehnologic "Ghenuţă Coman" Murgeni
 • NEGREŞTI - în cadrul Liceului Tehnologic "Nicolae Iorga" Negreşti (click aici)
 • PĂDURENI - în cadrul Şcolii Gimnaziale Pădureni (click aici)
 • POGANA - în cadrul Şcolii Gimnaziale Pogana (click aici)
 • PUIEŞTI - în cadrul Liceului Tehnologic Puieşti (click aici)
 • PUNGEŞTI - în cadrul Şcolii Gimnaziale Pungeşti
 • PUŞCAŞI - în cadrul Şcolii Gimnaziale Puşcaşi
 • STĂNILEŞTI - în cadrul Şcolii Gimnaziale Stănileşti
 • VĂLENI - în cadrul Şcolii Gimnaziale Văleni (click aici)
 • VETRIŞOAIA- în cadrul Liceului Tehnologic Vetrişoaia (click aici)
 • VLADIA- în cadrul Liceului Tehnologic Vladia
 • ZORLENI - în cadrul Colegiului Tehnic "Marcel Guguianu" Zorleni (click aici)
 • Ultimele actualizari
 • Cele mai citite
29 Jan

ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE ÎN ANUL ȘCOLAR 2023/2024

    Casa Corpului Didactic Vaslui organizează miercuri, 22 mai 2024, ora ...

Read More ...
03 Feb

*

  ÎNSCRIEREA LA CURSURILE ACREDITATE ALE CASEI CORPULUI DIDACTIC VASLUI   Cadrele ...

Read More ...
03 Feb

Oferta programelor de formare continuă

Oferta programelor de formare continuă acreditate de Ministerul Educației și furnizate de CCD ...

Read More ...
09 Jan

Formatori CCD Vaslui

  Formatori ai Casei Corpului Didactic Vaslui în anul şcolar 2023/2024   ...

Read More ...

Has no connect to show!

Contact

  • Stefan cel Mare nr. 37, Vaslui,
   Vaslui, România
  • tel: 0235-317279
   fax: 0335-419048
  • ccdvs@yahoo.com
  • Contact director: tel. 0751471430
   e-mail: dirccdvs@yahoo.com

Contact

 • str. Ștefan cel Mare, nr. 37
  Vaslui, România
 • tel: 0235-317279
  fax: 0335-419048
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Contact director: tel. 0751471430
  e-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Misiunea Casei Corpului Didactic

„Misiunea Casei Corpului Didactic este de a promova inovatia si reforma in educatie, asigura cadrul pentru dezvoltarea personala şi profesionala a personalului din învatamantul preuniversitar , in corelatie cu standardele profesionale pentru profesiunea didactica , standardele de calitate si competentele profesionale, precum si in conformitate cu politicile si strategiile nationale in domeniul educatiei...”

Citeste mai departe...

Program CCD VASLUI

 Adresa:
Str. Stefan cel Mare, nr. 37
Vaslui, România
Program:
Luni - Joi: 8.00 - 16.30
Vineri: 8.00 - 14.00
Eliberare documente:
Marţi - Joi: 9.00-13.00
Scroll to top