Absolvenţii Programului de formare "CALITATE ÎN EDUCAŢIE":


Absolvenţii Programului de formare "CONSILIERE ŞI EDUCAŢIE COMPORTAMENTALĂ":


Absolvenţii Programului de formare "CULTURA POPULARĂ ÎN DIVERSITATEA SA":


Absolvenţii Programului de formare "DEMOCRAŢIE PARTICIPATIVĂ - PROIECTUL CETĂŢEANUL":


Absolvenţii Programului de formare "DEZVOLTAREA COMPETENŢELOR DE EVALUARE ALE CADRELOR DIDACTICE PENTRU EXAMENELE DE DEFINITIVAT ŞI TITULARIZARE":


Absolvenţii Programului de formare "DEZVOLTAREA COMPETENŢELOR DE EVALUATOR ALE CADRULUI DIDACTIC":


Absolvenţii Programului de formare "EDUCAŢIA CIVICĂ ŞI EDUCAŢIA CARACTERULUI":


Absolvenţii Programului de formare "EDUCAŢIA INCLUZIVĂ ÎNTRE TEORIE ŞI PRACTICĂ":


Absolvenţii Programului de formare "EDUCAŢIA INCLUZIVĂ ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR":


Absolvenţii Programului de formare "EDUCAŢIA PENTRU SĂNĂTATE ŞI PRIM AJUTOR":


Absolvenţii Programului de formare "ELEMENTE DE DIDACTICĂ APLICATĂ ŞI PREDARE INTEGRATĂ ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREŞCOLAR ŞI PRIMAR":


Absolvenţii Programului de formare "ELEMENTE INOVATIVE DE DIDACTICĂ TRANSDISCIPLINARĂ":


Absolvenţii Programului de formare "ÎMPREUNĂ ÎNTR-O SOCIETATE CORECTĂ":


Absolvenţii Programului de formare "ÎNVĂŢAREA CENTRATĂ PE ELEV":


Absolvenţii Programului de formare "ÎNVĂŢAREA PRIN PROIECTE EDUCAŢIONALE":


Absolvenţii Programului de formare "MANAGEMENTUL CALITĂŢII ÎN EDUCAŢIE":


Absolvenţii Programului de formare "MANAGEMENTUL CLASEI DE ELEVI":


Absolvenţii Programului de formare "MANAGEMENTUL CONFLICTELOR ÎN ORGANIZAŢIA ŞCOLARĂ":


Absolvenţii Programului de formare "MANAGEMENTUL INSTITUŢIEI ŞCOLARE":


Absolvenţii Programului de formare "MENTOR":


Absolvenţii Programului de formare "MENTORAT PENTRU CARIERA DIDACTICĂ":


Absolvenţii Programului de formare "METODE ŞI PROCEDEE SPECIICE DE LUCRU CU COPIII CU CES INTEGRAŢI ÎN ŞCOLILE DE MASĂ":


Absolvenţii Programului de formare "MODERN ȘI EFICIENT ÎN ACTIVITATEA DIRIGINTELUI":


Absolvenţii Programului de formare "MOTIVAȚIA ÎNVĂȚĂRII LA ELEVI":


Absolvenţii Programului de formare "PREVENIREA FORMELOR ACTUALE DE VIOLENŢĂ - BULLYING ŞI CYBERBULLYING":


Absolvenţii Programului de formare "PROIECTAREA DIDACTICĂ INTERDISCIPLINARĂ BAZATĂ PE INSTRUMENTE INFORMATICE SPECIFICE PROCESULUI DE PREDARE-ÎNVĂŢARE-EVALUARE":


Absolvenţii Programului de formare "PROJECT CITIZEN - CETĂŢENIE DEMOCRATICĂ":


Absolvenţii Programului de formare "PROMOVAREA VALORILOR NAȚIONALE ȘI EUROPENE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR":


Absolvenţii Programului de formare "STRATEGII DE PREVENIRE A CONSUMULUI DE DROGURI ŞI A VIOLENŢEI ÎN MEDIUL ŞCOLAR":


Absolvenţii Programului de formare "ŞCOALA DE SUCCES - LEADERSHIP ŞI METODE EFICIENTE ÎN EDUCAŢIE":


Absolvenţii Programului de formare "TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI A COMUNICAŢIILOR" (T.I.C.):


Absolvenţii Programului de formare "UTILIZAREA APLICAȚIILOR WEB ÎN ACTIVITATEA DIDACTICĂ ONLINE":


Absolvenţii Programului de formare "ASIGURAREA INTERNĂ A CALITĂŢII" - Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ:


Absolvenţii Programului de formare "CALCULATORUL ŞI PROIECTELE INTERDISCIPLINARE" - EOS Timişoara:


Absolvenţii Programului de formare "ORIENTAREA ŞI CONSILIEREA ÎN CARIERĂ A TINERILOR" - ACT-IV (CCD Iaşi):


Absolvenţii Programului naţional de DEZVOLTARE A COMPETENŢELOR DE EVALUARE ale cadrelor didactice:

GIMNAZIU

LICEU


Absolvenţii Programului de formare "ŞCOALA INCLUZIVĂ - O ŞCOALĂ PRIETENOASĂ":


Absolvenţii Cursului "INSTRUIREA ÎN SOCIETATEA CUNOAŞTERII" (Intel@Teach):

Proiect POSDRU "Formarea profesională în educaţie în contextul dezvoltării societăţii cunoaşterii în regiunea NE" (C.C.D. Neamţ)

Proiect POSDRU "Formarea profesională în educaţie în contextul dezvoltării societăţii cunoaşterii în regiunea NE" (C.C.D. Iaşi)

Casa Corpului Didactic Vaslui


Universitatea din Bacău - Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic

Absolvenţii Programului de formare continuă pentru personalul de conducere, îndrumare şi control din învăţământul preuniversitar - Modulul I "MANAGEMENT EDUCAŢIONAL" - download


Universitatea "Transilvania" din Braşov

Absolvenţii Programului de formare-dezvoltare a profesorilor din învăţământul gimnazial si liceal ACADEMICA I :


Universitatea "Transilvania" din Braşov

Absolvenţii Programului de formare-dezvoltare a educatoarelor, învăţătorilor si institutorilor ACADEMICA II :


Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" Iaşi - Institutul de Educaţie Continuă

Absolvenţii Programului "STRATEGII DE EDUCAŢIE NONFORMALĂ":

Contact

  • Stefan cel Mare nr. 37, Vaslui,
   Vaslui, România
  • tel: 0235-317279
   fax: 0335-419048
  • ccdvs@yahoo.com
  • Contact director: tel. 0751471430
   e-mail: dirccdvs@yahoo.com

Contact

 • str. Ștefan cel Mare, nr. 37
  Vaslui, România
 • tel: 0235-317279
  fax: 0335-419048
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Contact director: tel. 0751471430
  e-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Misiunea Casei Corpului Didactic

„Misiunea Casei Corpului Didactic este de a promova inovatia si reforma in educatie, asigura cadrul pentru dezvoltarea personala şi profesionala a personalului din învatamantul preuniversitar , in corelatie cu standardele profesionale pentru profesiunea didactica , standardele de calitate si competentele profesionale, precum si in conformitate cu politicile si strategiile nationale in domeniul educatiei...”

Citeste mai departe...

Program CCD VASLUI

 Adresa:
Str. Stefan cel Mare, nr. 37
Vaslui, România
Program:
Luni - Joi: 8.00 - 16.30
Vineri: 8.00 - 14.00
Eliberare documente:
Marţi - Joi: 9.00-13.00
Scroll to top