OFERTA DE FORMARE şi ACTIVITĂŢILE METODICO-ŞTIINŢIFICE ŞI PSIHOPEDAGOGICEpentru personalul didactic şi didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2013 - 2014


Organigrama Casei Corpului Didactic Vaslui pentru anul şcolar 2013-2014


Precizări privind echivalarea în credite profesionale transferabile a activităţilor de formare continuă şi METODOLOGIA privind sistemul de acumulare, recunoaştere şi echivalare a creditelor profesionale transferabile(click aici)


Simpozionul regional "ROLUL COMPLEMENTARITĂŢII EDUCAŢIEI FORMALE-NONFORMALE ÎN DEZVOLTAREA PERSONALĂ A ELEVULUI" - ediţia I, 19 noiembrie 2013, Colegiul Tehnic "Marcel Guguianu" Zorleni - regulament şi fişa de înscriere


Simpozionul "Deschide-ţi inima, creştine" - ediţia a II-a, 6 decembrie 2013 - program, regulament, fişă de înscriereşi Concursul Naţional "Fantezii de iarnă" - ediţia a III-a, noiembrie 2013 - ianuarie 2014, Şcoala Gimnazială "Gheorghe Cioată" Todireşti - regulament de participare, fişă de înscriere


Simpozionul interjudeţean cu tema"FOLCLORUL MUZICAL ROMÂNESC ŞI IA DIN LADA CU ZESTRE" - ediţia a III-a, 7 decembrie 2013, Şcoala Gimnazială "Mihail Sadoveanu" Vaslui - regulament, calendar şi fişa de înscriere


Concursul judeţean de creaţie literară "FLORI DE TEI ÎNMIRESMATE" -ediţia a II-a, 21 martie 2014, Şcoala Gimnazială "Ştefan Ciobotăraşu" Lipovăţ - regulament şi fişa de înscriere


Concursul naţional "BIBLIOTECA ANULUI" -ediţia I, 6 decembrie 2013 - 23 aprilie 2014, Casa Corpului Didactic "Spiru Haret" Iaşi - regulament de organizare şi desfăşurare


Casa Corpului Didactic Vaslui organizează concurs pentru ocuparea a două posturi vacante de profesor-metodist, vineri, 4 aprilie 2014 la sediul C.C.D. Vaslui.(tematică, bibliografie, dosar de înscriere)


Metodologia de selecţie a grupului ţintă pentru activităţile de consiliere şi orientare din cadrul Proiectului POSDRU/154/1.1/G/135777 "DE LA MIC LA MARE, CĂTRE MEDIUL ANTREPRENORIAL" - implementat de Casa Corpului Didactic Vaslui (click aici pentru download).

 • Ultimele actualizari
 • Cele mai citite
03 Feb

Oferta programelor de formare continuă

Oferta programelor de formare continuă acreditate de Ministerul Educației și furnizate de CCD ...

Read More ...
29 Jan

ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE ÎN ANUL ȘCOLAR 2023/2024

  Casa Corpului Didactic Vaslui a încheiat cu Asociația pentru Educație și Cultură ...

Read More ...
09 Jan

Formatori CCD Vaslui

  Formatori ai Casei Corpului Didactic Vaslui în anul şcolar 2023/2024   ...

Read More ...
06 Feb

Proceduri

  NOTA nr. 5.749/DGMRURS/16.12.2022 - Procedură specifică privind ...

Read More ...

Has no connect to show!

Contact

  • Stefan cel Mare nr. 37, Vaslui,
   Vaslui, România
  • tel: 0235-317279
   fax: 0335-419048
  • ccdvs@yahoo.com
  • Contact director: tel. 0751471430
   e-mail: dirccdvs@yahoo.com

Contact

 • str. Ștefan cel Mare, nr. 37
  Vaslui, România
 • tel: 0235-317279
  fax: 0335-419048
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Contact director: tel. 0751471430
  e-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Misiunea Casei Corpului Didactic

„Misiunea Casei Corpului Didactic este de a promova inovatia si reforma in educatie, asigura cadrul pentru dezvoltarea personala şi profesionala a personalului din învatamantul preuniversitar , in corelatie cu standardele profesionale pentru profesiunea didactica , standardele de calitate si competentele profesionale, precum si in conformitate cu politicile si strategiile nationale in domeniul educatiei...”

Citeste mai departe...

Program CCD VASLUI

 Adresa:
Str. Stefan cel Mare, nr. 37
Vaslui, România
Program:
Luni - Joi: 8.00 - 16.30
Vineri: 8.00 - 14.00
Eliberare documente:
Marţi - Joi: 9.00-13.00
Scroll to top