• TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI A COMUNICAŢIILOR - acreditat prin OMEN nr. 5550/21.11.2013, 100 ore, 25 credite profesionale transferabile, perioada formării 20 mai - 21 iunie 2017, evaluare finală 24 iunie 2017, locaţie Casa Corpului Didactic Vaslui
  • PROIECTAREA DIDACTICĂ INTERDISCIPLINARĂ BAZATĂ PE INSTRUMENTE INFORMATICE SPECIFICE PROCESULUI DE PREDARE-ÎNVĂŢARE-EVALUARE  - acreditat prin OMECŞ nr. 3680/8.04.2015, 75 ore, 20 credite profesionale transferabile, perioada formării 19 mai - 22 iunie 2017, evaluare finală 24 iunie 2017, locaţie Casa Corpului Didactic Vaslui
  • EDUCAŢIA INCLUZIVĂ ÎNTRE TEORIE ŞI PRACTICĂ - acreditat prin OM nr. 6217/23.12.2016, 100 ore, 25 credite profesionale transferabile, perioada formării 27 mai - 23 iunie 2017, evaluare finală 25 iunie 2017, locaţie Casa Corpului Didactic Vaslui
  • MANAGEMENTUL INSTITUŢIEI ŞCOLARE - acreditat prin OM nr. 3136/25.01.2017, 107 ore, 25 credite profesionale transferabile, perioada formării 27 mai - 26 iunie 2017, evaluare finală 29 iunie 2017, locaţie Casa Corpului Didactic Vaslui

 

ZONA BÂRLAD

 

ZONA HUŞI