1.ÎMPREUNĂ ÎNTR-O SOCIETATE CORECTĂ  
(OM Nr.3680/08.04.2015)
2.PROIECTAREA DIDACTICĂ INTERDISCIPLINARĂ BAZATĂ PE INSTRUMENTE INFORMATICE      SPECIFICE PROCESULUI DE PREDARE-ÎNVĂŢARE-EVALUARE (OM Nr.3680/08.04.2015)
3.DEZVOLTAREA COMPETENŢELOR DE EVALUATOR ALE CADRULUI DIDACTIC  
(OM Nr.3150/30.01.2015)
4.EDUCAŢIE PENTRU SĂNĂTATE ŞI PRIM AJUTOR 
(OM Nr.4600/21.07.2015)
5.PREDAREA-ÎNVĂŢAREA LIMBII FRANCEZE ÎNTR-UN DEMERS COMUNICATIV-ACŢIONAL 
(OM Nr.4859/04.11.2014)
6.METODE ACTIVE DE PREDARE-ÎNVĂŢARE-EVALUARE ADAPTATE ISCED 0-1 
(OM Nr.4383/22.08.2014)
7.ELEMENTE DE DIDACTICĂ APLICATĂ ŞI PREDARE INTEGRATE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREPRIMAR ŞI PRIMAR (OM Nr.4383/22.08.2014)
8.METODE ŞI PROCEDEE SPECIFICE DE LUCRU CU COPIII CU CES INTEGRAŢI ÎN ŞCOLILE DE    MASĂ (OM Nr.3905/18.07.2014) 
9.ÎNVĂŢAREA PRIN PROIECTE EDUCAŢIONALE 
(OM Nr.4383/22.08.2014)
10.TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI A COMUNICAŢIILOR 
(OM Nr.5550/21.11.2013)
11.DEMOCRAŢIE PARTICIPATIVĂ - PROIECTUL CETĂŢEANUL 
(OM Nr.5031/26.08.2016)
12.MENTORAT PENTRU CARIERA DIDACTICĂ 
(OM Nr.5990/16.12.2015)
13.CULTURA POPULARĂ ÎN DIVERSITATEA SA 
(OM Nr.5990/16.12.2015)
14.DEZVOLTAREA COMPETENŢELOR DE EVALUARE ALE CADRELOR DIDACTICE PENTRU        EXAMENELE DE DEFINITIVAT ŞI TITULARIZARE (OM Nr.5990/16.12.2015)
15.EDUCAŢIA INCLUZIVĂ ÎNTRE TEORIE ŞI PRACTICĂ (OM Nr.6217/23.12.2016)
16.MANAGEMENTUL INSTITUŢIEI ŞCOLARE (OMEN Nr.3136/25.01.2017)
17.STRATEGII DE PREVENIRE A CONSUMULUI DE DROGURI ŞI A VIOLENŢEI ÎN MEDIUL ŞCOLAR   (OMEN Nr. 3137/25.01.2017)
18.MANAGEMENTUL CALITĂŢII ÎN EDUCAŢIE (în curs de reacreditare)
19.PROMOVAREA VALORILOR NAŢIONALE ŞI EUROPENE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR (în curs de acreditare)