1.ÎMPREUNĂ ÎNTR-O SOCIETATE CORECTĂ  
(OM Nr.3680/08.04.2015)
2.PROIECTAREA DIDACTICĂ INTERDISCIPLINARĂ BAZATĂ PE INSTRUMENTE INFORMATICE      SPECIFICE PROCESULUI DE PREDARE-ÎNVĂŢARE-EVALUARE (OM Nr.3680/08.04.2015)
3.EDUCAŢIE PENTRU SĂNĂTATE ŞI PRIM AJUTOR 
(OM Nr.4600/21.07.2015)
4.DEMOCRAŢIE PARTICIPATIVĂ - PROIECTUL CETĂŢEANUL 
(OM Nr.5031/26.08.2016)
5.MENTORAT PENTRU CARIERA DIDACTICĂ 
(OM Nr.5990/16.12.2015)
6.CULTURA POPULARĂ ÎN DIVERSITATEA SA 
(OM Nr.5990/16.12.2015)
7.DEZVOLTAREA COMPETENŢELOR DE EVALUARE ALE CADRELOR DIDACTICE PENTRU         EXAMENELE DE DEFINITIVAT ŞI TITULARIZARE (OM Nr.5990/16.12.2015)
8.EDUCAŢIA INCLUZIVĂ ÎNTRE TEORIE ŞI PRACTICĂ (OM Nr.6217/23.12.2016)
9.MANAGEMENTUL INSTITUŢIEI ŞCOLARE (OMEN Nr.3136/25.01.2017)
10.STRATEGII DE PREVENIRE A CONSUMULUI DE DROGURI ŞI A VIOLENŢEI ÎN MEDIUL ŞCOLAR   (OMEN Nr. 3137/25.01.2017)
11.METODE ACTIVE DE PREDARE-ÎNVĂŢARE-EVALUARE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR  (în curs de reacreditare)
12.ELEMENTE INOVATIVE DE DIDACTICĂ ÎN VIZIUNE TRANSDISCIPLINARĂ (în curs de reacreditare)
13.METODE ŞI PROCEDEE SPECIFICE DE LUCRU CU COPIII CU CES ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL             PREUNIVERSITAR (în curs de reacreditare)
14.ÎNVĂŢAREA PRIN PROIECTE EDUCAŢIONALE (în curs de reacreditare)
15.TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI A COMUNICAŢIILOR (în curs de reacreditare)
16.MANAGEMENTUL CALITĂŢII ÎN EDUCAŢIE (în curs de reacreditare)
17.PROMOVAREA VALORILOR NAŢIONALE ŞI EUROPENE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR (în curs de reacreditare)