MISIUNEA Casei Corpului Didactic este de a promova inovaţia şi reforma în educaţie, de a asigura cadrul pentru dezvoltarea personală şi profesională a personalului din învăţământul preuniversitar în corelaţie cu standardele profesionale pentru profesiunea didactică, standardele de calitate şi competenţele profesionale.

Casele Corpului Didactic sunt centre de resurse şi asistenţă educaţională şi managerială pentru cadrele didactice şi didactice auxiliare şi se pot acredita ca furnizori de formare continuă (Legea Educaţiei Naţionale, art.244,alin.4).

Casa Corpului Didactic este instituţie cu personalitate juridică, cu sediu, patrimoniu, siglă şi sigiliu, subordonată metodologic Direcţiei Generale Management, Resurse Umane şi Reţea Şcolară din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale şi are ca obiectiv principal organizarea activităţilor de formare continuă şi a activităţilor cu caracter ştiinţific, metodic şi cultural pentru personalul din învăţământul preuniversitar.

CCD VASLUI

Funcţiile Casei Corpului Didactic:

  • organizator de programe de formare continuă
  • centru de resurse, inovaţie şi expertiză în formarea continuă a personalului didactic şi a managerilor educaţionali
  • centru de informare-documentare şi consultanţă pentru personalul din învăţământul preuniversitar
  • centru de iniţiere şi de organizare de activităţi ştiinţifice, metodice şi culturale
  • editare şi difuzare de carte şi publicaţii
  • bancă de date pentru resursele umane cu statut de formator în principalele domenii

View the embedded image gallery online at:
http://www.ccdvaslui.ro/#sigProGalleriaa01c96cdd6