NOUTĂŢI

17 noiembrie 2015 Academia Română - filiala Iaşi, Subcomisia Monumentelor Naturii, în parteneriat cu IŞJ Vaslui, CCD Vaslui, Societatea de Geografie din România şi Agenţia pentru Protecţia Mediului organizează în cadrul manifestărilor ştiinţifice "Zilele Academiei Ieşene" Simpozionul Regional "BIODIVERSITATEA ŞI PROTECŢIA MEDIULUI ÎN MOLDOVA" cu tema "Conservarea biodiversităţii şi managementul ariilor naturale protejate din judeţul Vaslui".  Reuniunea va avea loc în data de 26 noiembrie 2015, ora 10.00, la Şcoala Gimnazială „Ştefan cel Mare” Vaslui  - detalii şi invitaţia de participare


3 noiembrie 2015 NOU! Oferta activităţilor metodico-ştiinţifice şi psihopedagogice a Casei Corpului Didactic Vaslui pentru personalul didactic şi didactic auxiliar în anul şcolar 2015/2016 - click aici


3 noiembrie 2015 NOU! Oferta de programe a Casei Corpului Didactic Vaslui pentru formarea continuă a personalului didactic şi didactic auxiliar pentru anul şcolar 2015/2016 - click aici . Costul programelor de formare continuă acreditate de MECŞ şi furnizate de Casa Corpului Didactic Vaslui în anul şcolar 2015-2016 (click aici)


2 noiembrie 2015 Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 19 Vaslui - structură a Şcolii Gimnaziale "Alexandra Nechita" Vaslui în parteneriat cu IŞJ Vaslui şi CCD Vaslui organizează Concursul local şi judeţean "ÎNVĂŢ SĂ FIU SĂNĂTOS!" - ediţia I, noiembrie - decembrie 2015, - regulament, fişa de înscriere, acord de parteneriat (înscriere până la 23.11.2015)


27 octombrie 2015 Şcoala Gimnazială "George Tutoveanu" Bârlad în parteneriat cu IŞJ Vaslui, CCD Vaslui şi Primăria Municipiului Bârlad organizează Simpozionul Naţional "ABORDAREA INTEGRATĂ A CONŢINUTURILOR - DE LA TEORIE LA PRACTICĂ" - ediţia I, 5 decembrie 2015, - regulament, program, fişa de înscriere (înscriere până la 20.11.2015)


19 octombrie 2015 Casa Corpului Didactic Vaslui şi Colegiul Tehnic "Marcel Guguianu" Zorleni organizează Simpozionul regional "ROLUL COMPLEMENTARITĂŢII EDUCAŢIEI FORMALE-NONFORMALE ÎN DEZVOLTAREA PERSONALĂ A ELEVULUI" - ediţia a III-a, 20 noiembrie 2015 - regulament, tematică, fişa de înscriere (înscriere până la 15.11.2015). Participanţii vor trimite acordul de parteneriat înregistrat şi ştampilat în dublu exemplar la termenul şi adresa indicate în regulament - acord de parteneriat


19 octombrie 2015 Procedura de selecţie a formatorilor Casei Corpului Didactic Vaslui în anul şcolar 2015-2016 (click aici)


8 octombrie 2015 În perioada 30 octombrie - 1 noiembrie 2015 se va desfășura Workshop-ul "Diseminarea exemplelor de bune practici de predare – învăţare - evaluare la nivel inter-regional" în cadrul Proiectului ”COMPETITIVITATE ŞI CALITATE ÎN CARIERA DIDACTICĂ” POSDRU ID 137974. Sunt asigurate transportul, cazarea și masa. Locația va fi anunțată ulterior. Vă rugăm să confirmați participarea dumneavoastră prin transmiterea Formularului de înregistrare (scanat) până la data de 23.10.2015 pe adresa de e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


7 octombrie 2015 Pentru redactarea revistei CCD Vaslui "Coordonate metodico-ştiinţifice" Nr. 6, toate cadrele didactice sunt invitate să trimită până la 12 decembrie 2015 articole pe adresa de email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it . (click aici pentru tematică)


9 septembrie 2015 CONSFĂTUIREA CADRELOR DIDACTICE DIN ÎNVĂŢĂMÂTUL PREŞCOLAR (toate zonele) va avea loc în ziua de vineri, 11 septembrie 2015 (ora 10.00) în Amfiteatrul Liceului Teoretic "Mihail Kogălniceanu" Vaslui.
Participă responsabilii de cerc, comisii metodice, metodişti, directori grădiniţe şi responsabilii de structură.


7 septembrie 2015 Programul de formare "ABILITAREA CURRICULARĂ A CADRELOR DIDACTICE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR PENTRU CLASA PREGĂTITOARE"se va desfasura in perioada 8-10 septembrie 2015. (click aici pentru repartizarea pe grupe, program, locaţie şi formatori)


2 septembrie 2015  În vederea realizării Ofertei de activităţi metodico-ştiinţifice a Casei Corpului Didactic Vaslui pentru anul şcolar 2015-2016, invităm toate unităţile şcolare din judeţ să propună activităţi metodico-ştiinţifice şi cultural-educative (data limită 7 septembrie 2015) pe care să le desfăşoare la CCD Vaslui în acest an şcolar.  Acestea pot fi: simpozioane, concursuri, mese rotunde, lansări de cărţi şi reviste, vernisări de expoziţii, meşteşuguri populare, diseminări de proiecte, dezbateri, activităţi cu caracter istoric, sesiuni de comunicări, evocări de personalităţi ale culturii şi ştiinţei, spectacole şi festivităţi cu diferite ocazii, activităţi cu caracter literar (medalioane literare, comemorări ale scriitorilor) etc.


24 august 2015 SALONUL CREATIVITĂŢII DIDACTICE (pentru zona Vaslui) - activitate în cadrul căreia cadrele didactice vor face prezentarea auxiliarelor didactice, ghidurilor metodice, softurilor educaţionale, publicaţiilor, etc. depuse la Biblioteca Casei Corpului Didactic Vaslui va avea loc în data de vineri, 28 august 2015 (ora 13.00) la sediul C.C.D. Vaslui.


18 august 2015 Adresa site-ului proiectului Erasmus+ WINNER coordonat de Inspectoratul Şcolar Judeţean Vaslui: www.project-winer.eu/


12 august 2015 SALONUL CREATIVITĂŢII DIDACTICE (pentru zona Bârlad) - activitate în cadrul căreia cadrele didactice vor face prezentarea auxiliarelor didactice, ghidurilor metodice, softurilor educaţionale, publicaţiilor, etc. depuse la Biblioteca Casei Corpului Didactic Vaslui va avea loc în data de marţi, 25 august 2015 (ora 12.00) la filiala C.C.D. din Bârlad.

22 iunie 2015 Programarea cursurilor în cadrul Proiectul strategic POSDRU/157/1.3/S/137974Competitivitate și calitate în cariera didactică(grupele şi programarea)


11 iunie 2015 Colegiul Naţional "Gheorghe Roşca Codreanu" Bârlad organizează Simpozionul judeţean online "DIDACTICA" cu tema "MANAGEMENTUL GRUPULUI DE ELEVI" - ediţia I, 1 - 30 iunie 2015, - regulament, invitaţie, fişa de înscriere


3 iunie 2015 Candidaţi admişi de către Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" laşi în proiectul POSDRU/157/1.3/S/132731 "Perfecţionarea teoretică şi practică a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar pentru folosirea tehnologiilor educaţionale moderne în predarea fizicii şi disciplinelor tehnice" - seria a III-a (lista cursanţi, orar)


22 mai 2015 Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă "Constantin Pufan" Vaslui organizează Simpozionul Interjudeţean "COPIII, PRIETENII PĂDURII" - ediţia a II-a, 9 iunie 2015, - regulament, fişa de înscriere (înscriere până la 29 mai 2015)


13 mai 2015 SALONUL CREATIVITĂŢII DIDACTICE - activitate în cadrul căreia cadrele didactice vor face prezentarea auxiliarelor didactice, ghidurilor metodice, softurilor educaţionale, publicaţiilor, etc. depuse la Biblioteca Casei Corpului Didactic Vaslui va avea loc în data de vineri, 12 iunie 2015 (ora 12.00) la C.C.D. Vaslui şi filialele C.C.D. din Bârlad şi Huşi.


6 mai 2015 Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din laşi, în calitate de beneficiar al proiectului POSDRU/157/1.3/S/132731 "Perfecţionarea teoretică şi practică a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar pentru folosirea tehnologiilor educaţionale moderne în predarea fizicii şi disciplinelor tehnice", anunţă înscrierea pentru procesul de selecţie a grupului ţintă - seria a III-a în perioada 5 - 24 mai 2015.(anunţ, documente selecţie - arhivă rar)


4 mai 2015 Şcoala Gimnazială"Vasile Pârvan" Bârlad organizează Concursul Judeţean "IMPLICARE ŞI CREATIVITATE ÎN PROTEJAREA ŞI ÎNFRUMUSEŢAREA MEDIULUI" - ediţia I, mai-iunie 2015, - regulament, fişa de înscriere (înscriere în perioada 4 - 25 mai 2015)


29 aprilie 2015 Şcoala Gimnazială "Constantin Parfene" Vaslui organizează, în ziua de  23 mai 2015 , Simpozionul Internaţional "EDUCAŢIA DE CALITATE - O PREOCUPARE A ŞCOLII DE AZI" - ediţia a VII-a, cu tema " Formarea competenţelor cheie, premisă pentru împlinirea şi dezvoltarea personală a elevilor " - regulament, fişa de înscriere


15 aprilie 2015 Şcoala Gimnazială "Constantin Parfene" Vaslui, Primăria şi Consiliul Local Soleşti împreună cu Asociaţia Cultural Educativă "La izvorul tradiţiilor" Vaslui organizează Tabăra de meşteşuguri tradiţionale "FLORI DE MAI" - ediţia a V-a, 30-31 mai 2015 - regulament, program şi fişa de înscriere (înscriere până la 15 mai 2015 la adresa This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it )


25 martie 2015 Casa Corpului Didactic Vaslui vă invită să participaţi marţi 31 martie 2015, ora 13.00 la lansarea Numărului 5 al revistei C.C.D. "COORDONATE METODICO-ŞTIINŢIFICE" şi la Simpozionul Judeţean "ATITUDINE ŞI IMPLICARE ÎN PROTEJAREA CALITĂŢII MEDIULUI". Activităţile se vor desfăşura la sediul Casei Corpului Didactic Vaslui.


11 martie 2015 Şcolile Gimnaziale "Principesa Elena Bibescu" şi "Vasile Pârvan" din Bârlad organizează Concursul Naţional "O ZI, 3 SEMNIFICAŢII - 9 MAI" - ediţia a II-a, 9 mai 2015, - regulament, fişe de înscriere, protocol de parteneriat (înscriere până la 30 aprilie 2015)


6 martie 2015 Casa Corpului Didactic Vaslui organizează Proiectul ECO-ŞCOALA cuprinzând: Simpozionul Judeţean "ATITUDINE ŞI IMPLICARE ÎN PROTEJAREA CALITĂŢII MEDIULUI", Revista Judeţeană "ECO-ATITUDINE" şi Concursul Judeţean de creaţie literară şi plastică "GÂNDEŞTE ECO!" - ediţia I, 31 martie 2015 - regulament, fişa de înscriere simpozion, fişa de înscriere concurs (înscriere până la 25 martie 2015).


26 februarie 2015 Casa Corpului Didactic Vaslui - filiala Bârlad organizează la Colegiul Naţional "Gh. Roşca Codreanu" Bârlad expoziţia de mărţişoare şi felicitări "Primăvara în suflet de copil", vineri 6 martie 2015, ora 12.00.


12 februarie 2015 Casa Corpului Didactic Vaslui - filiala Huşi organizează în amfiteatrul Şcolii Gimnaziale "Mihail Sadoveanu" expoziţia de mărţişoare - vernisaj "Primăvara mărţişoarelor", ediţia a IV-a, luni 2 martie 2015 , ora 12.00. (pentru informatii suplimentare, prof. metodist Culina Guţu, tel. 0769983543)


9 februarie 2015 Şcoala Gimnazială "Constantin Parfene" Vaslui, în parteneriat cu IŞJ Vaslui, CCD Vaslui şi Biblioteca Judeţeană "Nicolae Milescu Spătarul" Vaslui organizează Concursul interjudeţean de creaţie literară şi plastică "ION CREANGĂ - CEL MAI FRUMOS MĂRŢIŞOR AL ROMÂNILOR" - ediţia a VIII-a, 7 martie 2015 - regulament şi fişa de participare (înscriere în perioada 17-27 februarie 2015)


27 ianuarie 2015 Şcoala Gimnazială "Stroe S. Belloescu" Bârlad organizează Simpozionul interjudeţean "PE URMELE LUI STROE S. BELLOESCU" - ediţia I, 25 martie 2015, - regulament, fişa de înscriere, protocol de colaborare (înscriere până la 1 martie 2015)


21 ianuarie 2015 Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 5 Bârlad organizează Simpozionul judeţean "CREATIVITATE, INOVAŢIE, EFICIENŢĂ ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREŞCOLAR" - ediţia I, 28 martie 2015, - regulament, fişa de înscriere, protocol de colaborare (înscriere în perioada 19 ianuarie - 28 februarie 2015)


19 ianuarie 2015 Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 11 Bârlad în parteneriat cu IŞJ Vaslui, CCD Vaslui şi Şcoala Gimnazială "George Tutoveanu" Bârlad organizează Concursul de creaţie plastică "POVESTE DE IARNĂ" - faza judeţeană - 12 februarie 2015, - regulament, fişa de înscriere, protocol de colaborare (înscriere în perioada 12 ianuarie - 6 februarie 2015)


13 ianuarie 2015 Şcoala Gimnazială Nr.1 Zorleni în parteneriat cu IŞJ şi CCD Vaslui organizează Concursul interjudeţean "BUCURIA COPIILOR DE SĂRBĂTORI" ediţia a III-a, secţiunea I - 20 februarie 2015, secţiunea a II-a - 20 martie 2015 - regulament, fişa de înscriere


23 decembrie 2014 Universitatea Tehnică ,,Gheorghe Asachi" din laşi, în calitate de beneficiar al proiectului POSDRU/157/1.3/S/132731 "Perfecţionarea teoretică şi practică a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar pentru folosirea tehnologiilor educaţionale moderne în predarea fizicii şi disciplinelor tehnice", anunţă prelungirea termenului de înscriere pentru procesul de selecţie a grupului ţintă. Noul termen limită pentru depunerea dosarului este joi, 15 ianuarie 2015.


15 decembrie 2014 Grădiniţa cu Program Prelungit Nr.4 Bârlad - structură a Şcolii Gimnaziale de Arte "N.N.Tonitza" Bârlad, în parteneriat cu IŞJ, CCD Vaslui şi Primăria Municipiului Bârlad organizează Concursul local şi judeţean "IARNA - FANTEZIE, VESELIE, CREAŢIE" ediţia I, faza locală 15 noiembrie - 12 decembrie 2014, faza judeţeană 8 - 23 ianuarie 2015 - regulament, fişe de înscriere


5 decembrie 2014 Documente selecţie grupa 2 în cadrul programului de formare  "  P erfecţionarea teoretică şi practică a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar pentru folosirea tehnologiilor educaţionale moderne în predarea fizicii şi disciplinelor tehnice" - contract POSDRU /157/1.3/S/132731  (click aici - arhivă rar)


4 decembrie 2014 Şcoala Gimnazială "Gheorghe Cioată" Todireşti organizează Simpozionul Naţional "Deschide-ţi inima, creştine!" - ediţia a III-a, 19 decembrie 2014 - program, regulament, fişă de înscriere (înscriere până la 18 decembrie 2014) şi Concursul Naţional "Fantezii de iarnă" - ediţia a IV-a, noiembrie 2014 - februarie 2015 - regulament de participare, fişă de înscriere (înscriere şi trimiterea lucrărilor până la 20 decembrie 2014)


2 decembrie 2014 Grădiniţa cu Program Normal Nr. 14 Vaslui, în parteneriat cu IŞJ, CCD Vaslui şi Primăria Municipiului Vaslui organizează Concursul Judeţean "MAGIA SĂRBĂTORILOR" faza I locală - 16 decembrie 2014, faza a II-a judeţeană - 6 martie 2015 - regulament, fişe de înscriere (înscriere până la 12 decembrie 2014, respectiv 4 martie 2015)


26 noiembrie 2014 Şcoala Gimnazială "Vasile Alecsandri" Vaslui organizează Simpozionul Naţional "MARI PERSONALITĂŢI ALE CULTURII ROMÂNEŞTI" - ediţia I, 31 ianuarie 2015 - regulament, calendar şi fişe de înscriere (înscriere până la 10 ianuarie 2015)


12 noiembrie 2014 Şcoala Gimnazială "Mihail Sadoveanu" Vaslui, în parteneriat cu IŞJ Vaslui, CCD Vaslui şi Şcoala Gimnazială "Dimitrie Cantemir" Vaslui organizează Simpozionul Naţional cu tema "FOLCLORUL MUZICAL ROMÂNESC ŞI IA DIN LADA CU ZESTRE" - ediţia a IV-a, 13 decembrie 2014 - regulament, calendar şi fişa de înscriere (înscriere până la 1 decembrie 2014)


6 noiembrie 2014 NOU! Oferta activităţilor metodico-ştiinţifice şi psihopedagogice a Casei Corpului Didactic Vaslui pentru personalul didactic şi didactic auxiliar în anul şcolar 2014/2015 - click aici


6 noiembrie 2014 - În atenţia directorilor de gimnaziu/liceu Link-ul pentru înscrierea în grupul ţintă al Proiectului POSDRU/154/1.1/G/135777 "DE LA MIC LA MARE, CĂTRE MEDIUL ANTREPRENORIAL" - implementat de Casa Corpului Didactic Vaslui este: http://posdru135777.ccdvaslui.ro/index.php/implementare/grup-tinta

Data limită de trimitere a formularului de înscriere se prelungeşte până la completarea grupului ţintă.


5 noiembrie 2014 Pentru redactarea revistei CCD Vaslui "Coordonate metodico-ştiinţifice" Nr. 5, inspectorii şcolari, directorii unităţilor şcolare, cadrele didactice, bibliotecarii/laboranţii şcolari etc., pot trimite pe adresa de email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it până pe data de 5.01.2015 articole cu următoarea tematică generală: „Promovarea valorilor naţionale prin şcoală”. (click aici pentru detalii)


5 noiembrie 2014 S.C. Olimp Net S.R.L. Buzău organizează cursuri de formare profesională şi dezvoltare personală (click aici pentru detalii)


4 noiembrie 2014 Liceul "Ştefan Procopiu" Vaslui organizează Simpozionul Internaţional "ÎMPĂRTĂŞEŞTE-NE DIN EXPERIENŢA TA PRIVIND DISCIPLINAREA POZITIVĂ!" - 13 decembrie 2014 - regulament de participare şi formular de înscriere (înscriere în perioada 10-25 noiembrie 2014)


28 octombrie 2014 SALONUL CREATIVITĂŢII DIDACTICE - activitate în cadrul căreia cadrele didactice vor face prezentarea auxiliarelor didactice, ghidurilor metodice, softurilor educaţionale, publicaţiilor, etc. depuse la Biblioteca Casei Corpului Didactic Vaslui va avea loc în data de luni, 24 noiembrie 2014 (ora 10.00) la C.C.D. Vaslui şi filialele C.C.D. din Bârlad şi Huşi.


16 octombrie 2014 NOU! Oferta de programe a Casei Corpului Didactic Vaslui pentru formarea continuă a personalului didactic şi didactic auxiliar pentru anul şcolar 2014/2015 - click aici


13 octombrie 2014 Casa Corpului Didactic Vaslui şi Colegiul Tehnic "Marcel Guguianu" Zorleni organizează Simpozionul regional "ROLUL COMPLEMENTARITĂŢII EDUCAŢIEI FORMALE-NONFORMALE ÎN DEZVOLTAREA PERSONALĂ A ELEVULUI" - ediţia a II-a, 27 noiembrie 2014 - regulament şi fişa de înscriere, tematică, invitaţie de participare (înscriere în perioada 27.10 - 21.11.2014)


26 septembrie 2014 Adresele utile pentru Proiectele POSDRU în desfăşurare ale Casei Corpului Didactic Vaslui:


24 septembrie 2014 În vederea realizării Ofertei de activităţi metodico-ştiinţifice a Casei Corpului Didactic Vaslui pentru anul şcolar 2014-2015, invităm toate unităţile şcolare din judeţ să propună activităţi metodico-ştiinţifice şi cultural-educative (data limită 1 octombrie 2014) pe care să le desfăşoare la CCD Vaslui în acest an şcolar. Acestea pot fi: simpozioane, concursuri, mese rotunde, lansări de cărţi şi reviste, diseminări de proiecte, dezbateri, activităţi cu caracter istoric, sesiuni de comunicări, activităţi cu caracter literar (medalioane literare, comemorări ale scriitorilor) etc.


15 septembrie 2014 Consfătuirea responsabililor cu formarea continuă (RFC) şi a responsabililor CDI se va desfăşura joi, 25 septembrie 2014, ora 13.00 pe zone/filiale:

 • ZONA HUŞI - Şcoala Gimnazială "Mihail Sadoveanu" Huşi (resp. prof-metodist Culina Guţu)
 • ZONA BÂRLAD - Colegiul Naţional "Gh. Roşca Codreanu"Bârlad (resp. prof-metodist Mariana Muntenaşu)
 • ZONA VASLUI ŞI NEGREŞTI - C.C.D. Vaslui (resp. prof-metodist Gica Ursanu)

12 septembrie 2014 Unităţile şcolare pot solicita Casei Corpului Didactic Vaslui desemnarea unui profesor metodist în vederea constiturii Comisiei pentru echivalarea în credite profesionale transferabile a formelor de organizare a formării continue de la art. 8, OM nr. 5562/7 octombrie 2011, până cel târziu 19 septembrie 2014.


5 septembrie 2014 Cadrele didactice care doresc să devină formatori ai Casei Corpului Didactic Vaslui în anul şcolar 2014/2015 şi nu figurează în lista formatorilor din anul şcolar 2013/2014, pot depune dosarul la Casa Corpului Didactic Vaslui până pe data de 1 octombrie 2014 (click aici pentru procedura de selecţie)


3 septembrie 2014 - În atenţia cadrelor didactice din învăţământul primar şi preprimar Educatoarele şi învăţătorii care sunt admişi în etapa a II-a de selecţie pentru Proiectul POSDRU "Competitivitate şi calitate în cariera didactică" (click aici pentru rezultat Selecţie etapa a II-a: învăţământ preprimar; învăţământ primar) vor depune dosarele la Casa Corpului Didactic Vaslui până pe 12 septembrie 2014.

NOTĂ : Educatoarele declarate admise rezervă vor fi anunţate când trebuie să-şi depună dosarul.


3 septembrie 2014 - În atenţia cadrelor didactice din învăţământul primar (învăţători) În perioada 4-20 septembrie 2014 se pot depune cereri de înscriere pentru cursul POSDRU "Competitivitate şi calitate în cariera didactică". Formularul se găseşte pe site-ul proiectului: http://posdru137974.ccdvaslui.ro/. (click aici pentru apel înscriere)


1 august 2014 SALONUL CREATIVITĂŢII DIDACTICE - activitate în cadrul căreia cadrele didactice vor face prezentarea auxiliarelor didactice, ghidurilor metodice, softurilor educaţionale, publicaţiilor, etc. depuse la Biblioteca Casei Corpului Didactic Vaslui va avea loc în data de miercuri, 20 august 2014 (ora 11.00) la C.C.D. Vaslui.


18 iulie 2014 - În atenţia cadrelor didactice din învăţământul primar şi preprimar în vederea selecţiei grupului ţintă care va începe în luna august 2014 formarea în cadrul proiectului "Competitivitate şi calitate în cariera didactică'' vă anunţăm că Metodologia de selecţie a grupului ţintă şi apelul de înscriere la cursuri au fost postate pe site-ul proiectului: http://posdru137974.ccdvaslui.ro/. Toate documentele pe care trebuie să le completeze membrii grupului ţintă se găsesc postate pe site-ul proiectului la secţiunea IMPLEMENTARE/GRUP ŢINTĂ. Termenul de depunere a dosarelor pentru grupul ţintă este 31.07.2014.

Candidaţii care nu au fost admişi vor intra în evaluarea dosarelor în etapa a doua, din decembrie 2014.

7 iulie 2014 - Informaţiile despre Proiectul POSDRU/157/1.3/S/132731 "Perfecţionarea teoretică şi practică a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar pentru folosirea tehnologiilor educaţionale moderne în predarea fizicii şi disciplinelor tehnice" au fost transmise în toate unităţile şcolare pe e-mailurile doamnelor/domnilor directori şi ale responsabililor cu formarea continuă. Click aici pentru download: broşură prezentare,

1 iulie 2014 - SALONUL CREATIVITĂŢII DIDACTICE - activitate în cadrul căreia cadrele didactice vor face prezentarea auxiliarelor didactice, ghidurilor metodice, softurilor educaţionale, publicaţiilor, etc. depuse la Biblioteca Casei Corpului Didactic Vaslui - va avea loc în data de vineri, 18 iulie 2014 (ora 10.00), la Colegiul Naţional "Gh. R. Codreanu" Bârlad.

27 iunie 2014 - În perioada Vacanţei de vară Casa Corpului Didactic Vaslui derulează cursurile incluse în oferta de programe 2013 - 2014 dacă există solicitări din partea cadrelor didactice din judeţ (minim 20 cursanţi/grupă).


25 iunie 2014 - La Casa Corpului Didactic Vaslui se derulează în perioada mai 2014 - noiembrie 2015 proiectele POSDRU "Competitivitate şi calitate în cariera didactică" (proiect de tip strategic cu finanțare nerambursabilă în parteneriat cu CCD Argeş şi CCD Arad) şi "De la mic la mare catre mediul antreprenorial" (proiect de tip grant cu finanțare nerambursabilă în parteneriat cu IŞJ Vaslui şi Asociaţia EGOMUNDI Călaraşi).


11 iunie 2014 - În atenţia directorilor de gimnaziu/liceu Metodologia de selecţie a grupului ţintă pentru activităţile de consiliere şi orientare din cadrul Proiectului POSDRU/154/1.1/G/135777 "DE LA MIC LA MARE, CĂTRE MEDIUL ANTREPRENORIAL" - implementat de Casa Corpului Didactic Vaslui (click aici pentru download). Formularul de înscriere a unităţilor de învăţământ (ANEXA 1) trebuie completat şi trimis pe e-mail ( This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ) până vineri, 13 iunie 2014, orele 14.00.


23 aprilie 2014 Primăria şi Consiliul Local Soleşti împreună cu Asociaţia Cultural Educativă "La izvorul tradiţiilor" Vaslui organizează Tabăra de creaţie "FLORI DE MAI" - ediţia a IV-a, 17-18 mai 2014 - regulament, program şi fişa de înscriere (înscriere până la 10 mai 2014)

14 aprilie 2014 Şcoala Gimnazială "Principesa Elena Bibescu" Bârlad organizează Concursul Naţional "O ZI, TREI SEMNIFICAŢII - 9 MAI" - ediţia I, 9 mai 2014 - regulament şi fişe de înscriere (înscriere până la 30 aprilie 2014)


9 aprilie 2014 Pentru redactarea revistei CCD Vaslui "Coordonate metodico-ştiinţifice", nr. 4, inspectorii şcolari, directorii unităţilor şcolare, cadrele didactice, bibliotecarii/laboranţii şcolari etc., pot trimite pe adresa de email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it până pe data de 20.04.2014 articole cu referire la activităţi şi exemple de bună practică din săptămânaŞcoala altfel: Să ştii mai multe, să fii mai bun!2014 (cu precizarea bibliografiei), cu următorul format: Microsoft Word 2003 (doc), formatul paginii A4, cu marginile stânga 2,5cm, sus, jos, dreapta 2 cm, text Times New Roman 12, normal, spaţiere 1 rând, justify.

Revista va fi expusă şi prezentată, alături de revistele caselor corpului didactic din ţară, cu ocazia Simpozionului Internaţional "Impactul formării continue asupra calităţii în educaţie", organizat la Târgovişte, în mai 2014.

7 aprilie 2014 Rezultatele concursului din 4 aprilie 2014 pentru ocuparea posturilor vacante de profesor-metodist la Casa Corpului Didactic Vaslui:

 • POPA CRISTINEL - ADMIS
 • MUNTENAŞU MARIANA - ADMIS

27 martie 2014 Şcoala Gimnazială "Mihail Sadoveanu" Vaslui organizează activitatea de formare pentru părinți "Părinte, copil, învățător", în data de 3 aprilie 2014, ora 14, responsabil înv. Neculai Sandu (participă 30 de părinți și educatoare de la grădinițele din Vaslui).

19 martie 2014 Casa Corpului Didactic Vaslui a acreditat prin OMEN nr.3200/12.03. 2014 cursurile "Învăţarea centrată pe elev", 60 ore, 15 credite profesionale transferabile, 200 lei şi "Calitatea în educaţie", 75 ore, 19 credite profesionale transferabile, 240 lei. Pentru înscriere, vă rugăm să consultaţi secţiunea Inscriere cursuri a site-ului.

19 martie 2014 Casa Corpului Didactic Vaslui vă invită să participaţi la programul de perfecţionare profesională CONTROL INTERN MANAGERIAL, ASOCIAT CU MANAGEMENTUL RISCULUI, atestat de Ministerul Muncii şi Ministerul Educaţiei Naţionale (costul cursului este de 600 lei/cursant) - click aici pentru detalii


12 martie 2014 Graficul desfăşurării EVALUĂRILOR FINALE în perioada martie - iulie 2014 pentru cursurile Tehnologia Informaţiei şi a Comunicaţiilor, Şcoala incluzivă - o şcoală prietenoasă, Consiliere şi educaţie comportamentală, Mentor şi Calitate în educaţie (click aici)


7 martie 2014 Oferta activităţilor metodico-ştiinţifice şi psihopedagogice a Casei Corpului Didactic Vaslui pentru personalul didactic şi didactic auxiliar în anul şcolar 2013/2014 - click aici


27 februarie 2014

Cursuri din Oferta de programe a Casei Corpului Didactic Vaslui care se vor desfăşura în Semestrul al II-lea al anului şcolar 2013-2014:

 • Şcoala incluzivă - o şcoală prietenoasă (grupele 3, 4, 5, 6, 7 - Vaslui)
 • Şcoala incluzivă - o şcoală prietenoasă (grupa 1 - Bârlad)
 • Şcoala incluzivă - o şcoală prietenoasă (grupele 1 şi 2 - Huşi)
 • Tehnologia Informaţiei şi a Comunicaţiilor (T.I.C.) (grupele 3, 4, 5 - Bârlad)
 • Tehnologia Informaţiei şi a Comunicaţiilor (T.I.C.) (grupa 1 - Negreşti)
 • Tehnologia Informaţiei şi a Comunicaţiilor (T.I.C.) (grupa 2 - Vaslui)
 • Consiliere şi educaţie comportamentală (grupa 2 - Vaslui)
 • Mentor (grupa 1 - Bârlad)
 • Calitatea în educaţie (grupele 1 şi 2 - Vaslui)
 • Calitatea în educaţie (grupa 1 - Huşi)

Pentru înscrierea la aceste cursuri, consultaţi secţiunea Inscriere cursuri


24 februarie 2014 Casa Corpului Didactic Vaslui organizează concurs pentru ocuparea a două posturi vacante de profesor-metodist, vineri, 4 aprilie 2014, ora 10.30 la sediul C.C.D. Vaslui.(tematică, bibliografie, dosar de înscriere)


21 februarie 2014 Casa Corpului Didactic Vaslui - filiala Bârlad organizează Expoziţie de mărţişoare şi felicitări cu tema "Primăvara în suflet de copil", ediţia I, miercuri 5 martie 2014 , ora 9.00 la sediul Filialei, Colegiul Naţional "Gh. Roşca Codreanu" Bârlad.


17 februarie 2014 Casa Corpului Didactic Vaslui - filiala Huşi organizează în amfiteatrul Şcolii Gimnaziale "Mihail Sadoveanu" expoziţia de mărţişoare - vernisaj "Primăvara mărţişoarelor", ediţia a III-a, luni 3 martie 2014 , ora 13.30. (pentru informatii suplimentare, prof. metodist Culina Guţu, tel. 0769983543)


14 februarie 2014 SALONUL CREATIVITĂŢII DIDACTICE - activitate în cadrul căreia cadrele didactice vor face prezentarea auxiliarelor didactice, ghidurilor metodice, softurilor educaţionale, publicaţiilor, etc. depuse la Biblioteca Casei Corpului Didactic Vaslui va avea loc în data de vineri, 28 februarie 2014 (ora 14.00) la C.C.D. Vaslui (pentru cadrele didactice din zona Vaslui şi Negreşti) şi miercuri, 12 martie 2014 (ora 9.00) la Colegiul Naţional "Gh. R. Codreanu" Bârlad (pentru cadrele didactice din zona Bârlad).


13 februarie 2014 Şcoala Gimnazială "Constantin Parfene" Vaslui, în parteneriat cu IŞJ Vaslui, CCD Vaslui şi Biblioteca Judeţeană "Nicolae Milescu Spătarul" Vaslui organizează Concursul interjudeţean de creaţie literară şi plastică "ION CREANGĂ - CEL MAI FRUMOS MĂRŢIŞOR AL ROMÂNILOR" - ediţia a VII-a, 1 martie 2014 - regulament şi fişa de participare (înscriere în perioada 17-25 februarie 2014)


4 februarie 2014 Graficul desfăşurării EVALUĂRILOR FINALE din 8-9 februarie 2014 pentru cursurile Tehnologia Informaţiei şi a Comunicaţiilor, Şcoala incluzivă - o şcoală prietenoasă şi Consiliere şi educaţie comportamentală (click aici)


31 ianuarie 2014 - În atenţia tuturor cadrelor didactice: Competiţia Judeţeană de miniproiecte "Stop violenţei!" - termen limită de înscriere 19 februarie 2014 (click aici pentru detalii - arhivă rar)


13 ianuarie 2014 Procedura privind înscrierea şi constituirea grupelor la cursurile de formare continuă în anul şcolar 2013-2014 (click aici)


13 ianuarie 2014 Casa Corpului Didactic "Spiru Haret" Iaşi în parteneriat cu Casa Corpului Didactic Vaslui organizează Concursul naţional "BIBLIOTECA ANULUI" -ediţia I, 6 decembrie 2013 - 23 aprilie 2014 - regulament de organizare şi desfăşurare (înscriere până la 31 ianuarie 2014)


10 ianuarie 2014 Liceul Teoretic "Mihai Eminescu" Bârlad în parteneriat cu Asociaţia Astronomică "SIRIUS" organizează Concursul naţional de grafică, pictură şi fotografie "VISÂND LA AŞTRI" -ediţia a VIII-a, 1-7 martie 2014 - regulament de organizare şi desfăşurare, fişa de înscriere (înscriere în perioada 10-15 ianuarie 2014)


9 ianuarie 2014 Şcoala Gimnazială "Ştefan Ciobotăraşu" Lipovăţ organizează Concursul judeţean de creaţie literară "FLORI DE TEI ÎNMIRESMATE" -ediţia a II-a, 21 martie 2014 - regulament şi fişa de înscriere (înscriere până la 1 martie 2014)


7 ianuarie 2014 Liceul "Ştefan Procopiu" Vaslui, în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Vaslui şi Casa Corpului Didactic Vaslui organizează Simpozionul judeţean "ÎMPĂRTĂŞEŞTE-NE DIN EXPERIENŢA TA" - ediţia I, 22 februarie 2014 - calendar, regulament şi formular de înscriere (înscriere până la 15 februarie 2014)


6 ianuarie 2014

Cursuri din Oferta de programe a Casei Corpului Didactic Vaslui care se vor desfăşura în perioada decembrie 2013-februarie 2014:
 • Consiliere şi educaţie comportamentală (CJRAE Vaslui)
 • Şcoala incluzivă - o şcoală prietenoasă (grupa 1, Casa Corpului Didactic Vaslui)
 • Şcoala incluzivă - o şcoală prietenoasă (grupa 2, Casa Corpului Didactic Vaslui)
 • Tehnologia Informaţiei şi a Comunicaţiilor (T.I.C.) (Colegiul Economic "A. Rugină" Vaslui)
 • Consiliere şi educaţie comportamentală (Colegiul Naţional "Cuza-Vodă" Huşi)
 • Tehnologia Informaţiei şi a Comunicaţiilor (T.I.C.) (Colegiul Naţional "Cuza-Vodă" Huşi)
 • Tehnologia Informaţiei şi a Comunicaţiilor (T.I.C.) (gr1, Lic. Pedagogic "I. Popescu" Bârlad)
 • Tehnologia Informaţiei şi a Comunicaţiilor (T.I.C.) (gr2, Lic.l Pedagogic "I. Popescu" Bârlad)

Pentru înscrierea la aceste cursuri, consultaţi secţiunea Inscriere cursuri


5 decembrie 2013 Şcoala Gimnazială "Ştefan Ciobotăraşu" Lipovăţ, în colaborare cu Asociaţia Culturală "POESIS MOLDAVIAE" Vaslui, Casa Corpului Didactic Vaslui şi Şcoala Gimnazială "Al. I. Cuza" Vaslui organizează Manifestarea literară "DE CE PLÂNG POEŢII?" - REMEMBER NICHITA STĂNESCU, 13 decembrie 2013, ora 14.00 - detalii,afiş (la sediul Casei Corpului Didactic Vaslui)


2 decembrie 2013 Colegiul Economic "Anghel Rugină" Vaslui, în parteneriat cu Primăria Municipiului Vaslui, IŞJ Vaslui, CCD Vaslui şi Asociaţia Judeţeană "Sportul Pentru Toţi" Vaslui organizează Simpozionul internaţional "DESPRE MINE, DESPRE TINE, DESPRE ALEGERILE NOASTRE, PENTRU VIAŢA NOASTRĂ..." - ediţia a IV-a, 18 decembrie 2013 - regulament, invitaţie şi fişa de înscriere (înscriere până la 15 decembrie 2013)


27 noiembrie 2013 Şcoala Gimnazială "Mihail Sadoveanu" Vaslui, în parteneriat cu IŞJ Vaslui, CCD Vaslui şi Şcoala Gimnazială "Dimitrie Cantemir" Vaslui organizează Simpozionul interjudeţean cu tema "FOLCLORUL MUZICAL ROMÂNESC ŞI IA DIN LADA CU ZESTRE" - ediţia a II-a, 7 decembrie 2013 - regulament, calendar şi fişa de înscriere (înscriere până la 6 decembrie 2013)


25 noiembrie 2013 Şcoala Gimnazială "Constantin Parfene" Vaslui, în parteneriat cu IŞJ Vaslui şi Palatul Copiilor Vaslui organizează Concursul interjudeţean de obiceiuri de iarnă "DATINA" - ediţia a IX-a, 14 decembrie 2013 - invitaţie, regulament şi fişa de înscriere (înscriere până la 12 decembrie 2013)


6 noiembrie 2013 Şcoala Gimnazială "Gheorghe Cioată" Todireşti organizează Simpozionul "Deschide-ţi inima, creştine" - ediţia a II-a, 6 decembrie 2013 - program, regulament, fişă de înscriere (înscriere până la 1 decembrie 2013) şi Concursul Naţional "Fantezii de iarnă" - ediţia a III-a, noiembrie 2013 - ianuarie 2014 - regulament de participare, fişă de înscriere (înscriere până la 20 decembrie 2013)


31 octombrie 2013 NOU! Oferta activităţilor metodico-ştiinţifice şi psihopedagogice a Casei Corpului Didactic Vaslui pentru personalul didactic şi didactic auxiliar în anul şcolar 2013/2014 - Semestrul I - click aici28 octombrie 2013 NOU! Oferta de programe a Casei Corpului Didactic Vaslui pentru formarea continuă a personalului didactic şi didactic auxiliar pentru anul şcolar 2013/2014 - click aici

11 octombrie 2013 Casa Corpului Didactic Vaslui şi Colegiul Tehnic "Marcel Guguianu" Zorleni organizează Simpozionul regional "ROLUL COMPLEMENTARITĂŢII EDUCAŢIEI FORMALE-NONFORMALE ÎN DEZVOLTAREA PERSONALĂ A ELEVULUI" - ediţia I, 19 noiembrie 2013 - regulament şi fişa de înscriere, invitaţie de participare (înscriere în perioada 12.10 - 12.11.2013)


2 octombrie 2013 Precizări privind echivalarea în credite profesionale transferabile a activităţilor de formare continuă şi METODOLOGIA privind sistemul de acumulare, recunoaştere şi echivalare a creditelor profesionale transferabile (click aici)


27 septembrie 2013 În perioada 30.IX - 5.X.2013, așteptăm propuneri pentru Oferta de activități metodico-științifice și cultural educative, pe care doriți să le desfășurați la sediul CCD VASLUI sau la filialele din Bârlad, Huși, Negrești ale CCD. Fiecare unitate de învățământ din județ (grădiniță, școală, liceu) poate trimite două propuneri de activități pe adresa This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it (simpozioane, concursuri, seminarii, dezbateri, lansări de cărți, sesiuni de referate și comunicări științifice, activități interesante din cadrul proiectelor sau diseminare proiecte) pentru fiecare semestru al anului școlar 2013-2014. Relaţii suplimentare la telefon 0745558273.


11 septembrie 2013 Consfătuirile la LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ, LIMBI CLASICE ŞI LIMBA NEOGREACĂ se vor desfășura în data de 13 septembrie 2013 conform graficului.


10 septembrie 2013 NOU! Graficul Consfătuirilor anuale ale cadrelor didactice pentru anul şcolar 2013/2014 (click aici)


26 iulie 2013 Anunţ privind procedura de selecţie a partenerilor entităţi private pentru proiectele finanţate din fonduri structurale nerambursabile (click aici). Data limită pentru trimiterea ofertelor pe adresa de mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it este marţi, 30 iulie 2013, ora 12.00.

7 iunie 2013 Graficul desfăşurării EVALUĂRILOR FINALE din luna iunie 2013 pentru cursurile Tehnologia Informaţiei şi Comunicării şi Şcoala incluzivă - o şcoală prietenoasă (click aici)

6 iunie 2013 Şcoala Gimnazială "Mihail Sadoveanu" Vaslui, în parteneriat cu IŞJ Vaslui, CCD Vaslui şi Şcoala Gimnazială "Dimitrie Cantemir" Vaslui organizează Simpozionul judeţean cu tema "FOLCLORUL MUZICAL ROMÂNESC ŞI IA DIN LADA CU ZESTRE" - ediţia I, 26 iunie 2013 - regulament, calendar şi fişa de înscriere (înscriere în perioada 6-17 iunie 2013)


24 mai 2013 Casa Corpului Didactic Vaslui vă invită să luaţi parte la Audiţia Muzicală
organizată de prof. Manciu Mihail de la Şcoala Gimnazială de Arte ,,N.N.Tonitza” Bârlad în cadrul Proiectului Educativ ,,Cuvinte reunite în muzică ce va avea loc joi 30 mai 2013 orele 13,00 la Casa Corpului Didactic Vaslui. (detalii, afiş)

20 mai 2013 - În atenţia responsabililor de C.D.I.
Cercul pedagogic al responsabililor de C.D.I. pentru Semestrul al II-lea va avea loc vineri 24 mai 2013, ora 10.30 la Şcoala Gimnazială "Ion Agarici" Muntenii de Sus.

24 aprilie 2013 - În atenţia cadrelor didactice înscrise pentru susţinerea examenului de definitivat - SESIUNEA 2013
Graficul pregătirii pentru examenul de DEFINITIVAT - SESIUNEA 2013 (în specialitatea disciplinei) (click aici)

15 aprilie 2013
Cercurile pedagogice pe Semestrul al II-lea pentru cadrele didactice NU au datele modificate (24 aprilie - HUŞI, 25 aprilie - BÂRLAD, 26 aprilie - VASLUI) cu excepţia învăţământului preprimar (educatoare) unde au fost devansate cu o săptămână: (17 aprilie - HUŞI, 18 aprilie - BÂRLAD, 19 aprilie - VASLUI).

15 aprilie 2013
Casa Corpului Didactic Vaslui a acreditat şi a obţinut aprobarea Ministerului Educaţiei Naţionale pentru introducerea cursurilor "Project Citizen – Cetăţenie Democratică", "Şcoala incluzivă – o şcoală prietenoasă", ambele 89 ore, 25 credite profesionale transferabile, 220 lei şi "Consiliere şi educaţie comportamentală", 60 ore, 15 credite profesionale transferabile, 170 lei (click aici pentru detalii) ca anexă a Ofertei de formare în anul şcolar 2012-2013. Pentru înscriere, vă rugăm să consultaţi secţiunea Inscriere cursuri a site-ului.

10 aprilie 2013 Graficul desfăşurării EVALUĂRII FINALE din 27 aprilie 2013 pentru cursurile Orientarea şi consilierea în carieră a tinerilor şi Mentor (click aici)

3 aprilie 2013 Şcoala Gimnazială Nr. 1 Bălteni, în parteneriat cu IŞJ Vaslui şi Primăria Comunei Bălteni organizează Simpozionul naţional "PROFESORI ŞI ELEVI - ACTORI AI EDUCAŢIEI ÎNTR-O SOCIETATE MODERNĂ" - ediţia I, 25 mai 2013 - regulament, program şi fişa de înscriere - format .docx (înscriere în perioada 15 martie - 1 mai 2013)

21 martie 2013 Casa Corpului Didactic Vaslui vă invită să participaţi la dezbaterile de la masa rotundă organizată cu ocazia lansării celui de al treilea număr al revistei "Coordonate metodico-ştiinţifice" cu tema "Motivaţia elevilor pentru învăţare, o problemă mereu actuală"care va avea loc pe data de 27 martie 2013, ora 15.00, în sala mare de la CJRAE (clădirea din curtea ISJ Vaslui). Sunt așteptați să participe: cadre didactice, părinţi, elevi, directori, inspectori şcolari.

13 martie 2013 Graficul desfăşurării EVALUĂRII FINALE din 23-24 martie 2013 pentru cursurile Educaţia civică şi educaţia caracterului, Mentor şi Tinerii împotriva violenţei (click aici)

12 martie 2013 Şcoala Gimnazială "Mihail Sadoveanu" Vaslui, în colaborare cu IŞJ Vaslui, CCD Vaslui şi Biblioteca Judeţeană "Nicolae Milescu Spătarul" Vaslui organizează Simpozionul Internaţional "Arts and Music in Inter (Cultural) Action" (AMICA) - ediţia I, 16 aprilie 2013, locul desfăşurării - Biblioteca Judeţeană "Nicolae Milescu Spătarul" Vaslui - regulament şi fişa de înscriere (înscriere on-line pe adresa This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it până în data de 5 aprilie 2013)

1 martie 2013 Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare anunţă prelungirea perioadei de înscriere (până la 17 martie 2013) pentru cadrele didactice care doresc să parcurgă Programul de formare a personalului implicat în activităţile de proiectare, monitorizare şi evaluare curriculară - proiect POSDRU/55/1.1/S/25088 - detalii adresă CNEE

19 februarie 2013 Casa Corpului Didactic Vaslui şi Asociaţia EGO-MUNDI Călăraşi organizează cursul "PRO MANAGEMENT EDUCAŢIONAL" (autofinanţare), 60 credite profesionale transferabile - cost 850 lei/cursant. Înscrierile se fac la CCD Vaslui şi filiale, se acceptă plata cu factură sau 2 rate pe durata desfăşurării cursului.

05 februarie 2013 Graficul desfăşurării EVALUĂRII FINALE din 16-17 februarie 2013 pentru cursurile Tehnologia Informaţiei şi Comunicării, Mentor şi Tinerii împotriva violenţei (click aici)

28 ianuarie 2013 S.C. Procenter Consulting SRL organizează curs de formare pentru ocupaţia de FORMATOR (Codul COR al ocupaţiei: 241 205) acreditat de Consiliul Naţional pentru Formarea Profesională a Adulţilor (CNFPA) şi avizat de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi Ministerul Educaţiei Naţionale (40 ore, 350 lei) - detalii şi formular de înscriere (înscriere la CCD Vaslui şi filialele CCD sau la adresa de e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it )


10 ianuarie 2013 Casa Corpului Didactic Vaslui editează al treilea număr al revistei "Coordonate metodico-ştiinţifice" cu tema "Motivaţia elevilor pentru învăţare, o problemă mereu actuală". Articolele vor fi trimise în format electronic pe adresa This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it până la data de 25 februarie 2013, cu următorul format: Microsoft Word 2003 (doc), formatul paginii A4, cu marginile stânga 2,5cm, sus, jos, dreapta 2 cm, text Times New Roman 12, normal, spaţiere 1 rând, justify.

Lansarea revistei va avea loc pe data de 28 martie 2013, ora 13.00, însoţită de o masă rotundă unde pot participa cadre didactice, părinţi, elevi, directori, inspectori şcolari.

9 ianuarie 2013 Evaluarea cursului "Orientarea şi consilierea în carieră a tinerilor"/ACTIV, grupele 3 şi 4 (iunie 2012), se va desfăşura sâmbătă, 19 ianuarie 2013, orele 9.00 la Casa Corpului Didactic Vaslui.

8 ianuarie 2013 Şcoala Gimnazială "Ştefan Ciobotăraşu" Lipovăţ, în parteneriat cu IŞJ Vaslui, CCD Vaslui, Asociaţia Culturală "POESIS MOLDAVIAE", Primăria şi Centrul Cultural "Ştefan Ciobotăraşu" Lipovăţi organizează Concursul judeţean de creaţie literară "Flori de tei înmiresmate" - ediţia I, 21 martie 2013 - program, regulament, fişă de înscriere (înscriere până la 1 martie 2013)

19 decembrie 2012
Documentele de înscriere la cursul "Asigurarea internă a calităţii" din Oferta de formare a Casei Corpului Didactic Vaslui în anul şcolar 2012-2013 sunt:

(cadrele didactice care au depus deja dosarul de înscriere îl vor completa cu cele 5 documente din arhiva rar)


18 decembrie 2012 Cursuri din Oferta de programe a Casei Corpului Didactic Vaslui care se desfăşoară în luna decembrie 2012:
 • Tehnologia Informaţiei şi Comunicării (T.I.C.) (Casa Corpului Didactic Vaslui) - 2 grupe
 • Tehnologia Informaţiei şi Comunicării (T.I.C.) (filiala CCD Bârlad)
 • Tehnologia Informaţiei şi Comunicării (T.I.C.) (filiala CCD Huşi)
 • Mentor (filiala CCD Huşi)
 • Metode de învăţare centrată pe elev (filiala CCD Bârlad)
 • Asigurarea internă a calităţii (Casa Corpului Didactic Vaslui) - cursul se va desfăşura în momentul obţinerii acreditării locaţiei

28 noiembrie 2012 Şcoala Gimnazială "Gheorghe Cioată" Todireşti, în parteneriat cu IŞJ Vaslui, CCD Vaslui, Organizaţia "Salvaţii Copiii" - Filiala Negreşti, Primăria şi Căminul Cultural Todireşti organizează Simpozionul "Deschide-ţi inima, creştine" - ediţia I, 20 decembrie 2012 şi Concursul Naţional "Fantezii de iarnă" - ediţia a II-a, noiembrie 2012 - ianuarie 2013 - program, regulament de participare, fişă de înscriere (înscriere până la 15 decembrie 2012)

26 noiembrie 2012 Cursuri din Oferta de programe a Casei Corpului Didactic Vaslui care se desfăşoară în luna noiembrie 2012:
 • Tehnologia Informaţiei şi Comunicării (T.I.C.) (Casa Corpului Didactic Vaslui)
 • Tehnologia Informaţiei şi Comunicării (T.I.C.) (filiala CCD Bârlad)
 • Mentor (filiala CCD Huşi)
 • Asigurarea internă a calităţii (Casa Corpului Didactic Vaslui) - cursul se va desfăşura în momentul obţinerii acreditării locaţiei

26 noiembrie 2012 Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ organizează în cadrul Proiectului "Profesionalism la toate nivelele învăţământului preuniversitar - ID 63038 ("AXE")", proiect strategic cofinanţat din Fondul Social European Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 cursuri de formare pentru personalul didactic auxiliar (bibliotecari, secretari şi contabili), 80 de ore cu 23 credite transferabile. Înscrierile se fac în perioada 20.11.2012 - 20.12.2012, prin trimiterea modelului de cerere personalizat pentru una din cele trei categorii de grup ţintă, completat, prin mail la una din adresele This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it sau This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it (click aici pentru detalii şi cererile de înscriere)


12 noiembrie 2012 Tabel nominal cu cadrele didactice înscrise la cursul TIC ce se desfăşoară în perioada noiembrie - decembrie 2012 la Casa Corpului Didactic Vaslui (click aici)


19 octombrie 2012 Procedura de încasare a taxei de 20 lei/cursant pentru participanţii la cursurile de formare neacreditate (click aici)


17 octombrie 2012 Fundaţia EUROED Iasi desfăşoară în parteneriat cu CCD Vaslui, în cadrul Proiectului "Stay@School" promovat de Instituto Professionale Datini şi finanţat de Comisia Europeană în cadrul Programului Învăţare pe tot parcursul vieţii - subprogramul Leonardo da Vinci - Transfer de Inovaţie, cursul de formare continuă online "Prevenirea abandonului timpuriu", cu durata de 25 de ore, fără costuri (participanţii primesc diplomă în cadrul Proiectului European desfăşurat). Pentrru cei interesaţi, înscrierea se face în cadrul unităţii şcolare până vineri, 19.10.2012, urmând ca directorul să transmită după modelul ataşat pe adresa This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it lista cadrelor didactice înscrise (click aici pentru tabelul de înscriere)


9 octombrie 2012 NOU! Oferta de programe a Casei Corpului Didactic Vaslui pentru formarea continuă a personalului didactic şi didactic auxiliar pentru anul şcolar 2012/2013 - click aici şi Oferta activităţilor metodico-ştiinţifice şi psihopedagogice a Casei Corpului Didactic Vaslui pentru personalul didactic şi didactic auxiliar în anul şcolar 2012/2013 - click aici


24 septembrie 2012 Inspectoratul Şcolar Judeţean şi Casa Corpului Didactic Vaslui organizează în perioada 1 - 5 octombrie 2012 "ZILELE CASEI CORPULUI DIDACTIC VASLUI" prilejuite de împlinirea a 40 de ani de activitate (programul activităţilor din Vaslui, programul activităţilor din filiale)